Skip to content

#OjumọIre pelu Sogorenikeji: Prophet E.A Adesalu – Ona Abayo Kuro Ninu Ogun Emi

Lori Eto Ojumọ Ire titi Oni, Atọkun Wa Sogorenikeji gba alejo Prophet E.A Adesalu, wọn si baa sọrọ nipa Awọn Ọna Abayo kuro ninu Ogun  Emi