Nje Tani O Leto Ye Ki O Mu ADUN Wa Sinu Igbeyawo

Olatorera ati akegbe re Tope ni o n jiroro lori pataki Idariji laarin loko-laya ati nnkan ti o maa n fa Aini idariji.

Subscribe To Our Youtube

FI KAN ESI

Please enter your comment!
Please enter your name here