lizzy-anjorin-orisun

Osere Liz Anjorin tit un bere awon oro isiti re lori ero abanidore instgram re o. Eleyi ti o so da lori awon obirin. Liz Anjorin so wipe Okan di L’ogorun Obirin ni won bi gegebi Aje (witch), ahun (stingy) ati Odaju (heartless) ati wipe ki awon okunrin sa fun obirin emii ti won bat i ni eyekan ti won yan laa yo.. E ka gbogbo nkan ti o ko….

liz-anjorin-orisun liz-anjorin-orisun

Subscribe To Our Youtube

FI KAN ESI

Please enter your comment!
Please enter your name here