Skip to content

#OjumoIre: Adeoye Adedire – Ipin Agbara ati Ilana Iseto Ijoba ni Orile Ede Wa

Lowuro Yii, Lori Eto Wa Ojumo Ire, Atokun Wa Adoye Adedire ati Alejo Wa, Bawa soro nipa Ipin Agbara ati Awon Ilana Iseto Ijoba Ni Orile Ede Nigeria.

 

Ewo Awon Fidio Wonyi

 

 

 

Tags: