Skip to content

Ojumo Ire Pelu Foyeke Inaolaji: Itoju Awon Ewe Wa

Lori Eto Ojumo Ire Titi Oni, Abarawa soro lori Itoju Awon Ewe wa.

 

Bi a tile Toju Awon Omo Wa Lode Oni, Lati Je Omo ti yio wulo lawujo.