Skip to content

Oge Sise: Itoju Awon Oun Ti A N Lo Si Ara Wa

Oge Sise: Itoju Awon Oun Ti A N Lo Si Ara Wa

Atokun wa, Torera ni eto Eji Owuro se alayi lori itoju awon oun ti a n lo si ara wa. Leyin itoju ara wa nipa wiwe dede ati awon oun miran, a si le ni awon arun die die nitori eyi ni a se nilo lati toju awon oun ti a fi toju ara wa.

Ewo fanran yii fun ekunrere:

YouTube player