Skip to content

Nje Iwe Eri (Certificate) Ile Wa Nigeria Se O Wulo 2

Nje Iwe Eri (Certificate) Ile Wa Nigeria Se O Wulo

Nje Iwe Eri (Certificate) Ile wa Nigeria Shi je atewo gba ni ilu okere. Atokun Babajide Morunfola lori eto Eji Owuro pelu akawe gboye Dr. Akeem soro ni pa bi eko ile wa Nigeria ti lo ile to.

 

YouTube player