Skip to content

Iyi Ati Aponle Lori Ojumo Ire Pelu Torera Ibironke

Lori Eto Wa Ojumo Ire Loni, Alejo Wa Bawa Soro Lori Iyi Ati Aponle Ni Ile Yoruba.

E Gbo Awon Ohun Ti Won Ba Atokun Wa Torera Ibironke So.