Skip to content

Imura Ninu Ile Lori Ojumo Ire Pelu Atabatubu Ati Olori Kemi

Lori Eto Ojumo Ire Titi Oni, Awon Atokun Wa, Atabatubu Pelu Olori Oluwakemi Iyanda Bawa Soro Lori Imura Ninu Ile.

 

E Wo Ekunrere Eto Naa