Skip to content
  • Ijoya

Ijoya Pelu MC Tife: Awon Orin Emi Ti Awon Obirin Ti Ko

Lori Eto Ijoya Loni, Atokun Wa Tife Tanimomo Ti A Mo Si MC Tife Gbe Awon Orin Emi Ti A Ti Owo Awon Obinrin Ko Ti O Si Dun Leti ati Ti O si Se Emi Loore.

 

E Ma Bawa Kalo.

 

Tags: