Skip to content
  • Ijoya

Ijoya Pelu Busola Yusuf

Ijoya Leto, Busola Yusuf Tun Gbe Eto Otun Ijoya De Lọsẹ yii,

 

Ẹ wo fidio naa Ki Ẹ bawa kalọ