Skip to content

Ijomitoro Oro Pelu Idile Olatunji Lori Eto Baba Eto Pelu Ola Onabajo

Edidi Ife Lori Eto Baba Eto, Ola Onabajo Gba Alejo Idile Olatunji, Won Soro Ife Won, Bi Won Ti Pade, Bi Ere Ife Won Ti Bere.

 

E gbo kunle kunle Oro Ife Won.