Skip to content

Gbigbe Po Awon Akeko Gegebi Toko Taya Ni Ile Iwe | Campus Gists

Nje O dara ki Awon Akeko Meji maa gbepo gegebi toko taya ni ile iwe, abi ko dara, kini ibagbepo won ma nfa laarin ilu, Eyi ati omiran ni a fi nse afihan fun yin.

 

E tele wa kalo