Skip to content

Freshers Ni Ile Eko Giga, Awon Ohun Meta Ti Akeko Yio Ri

Awon Ti o sese wo Ile Iwe giga, ti oloyinbo npe ni freshers, Eyi Ni Awon Ohun Meta Ti Won O RI Ni Ile Iwe.