Skip to content

EWO BI ATABATUBU ATI OLORI SE N LU GANGAN

Atabatubu ati Olori kemi ti tun de gegebi ise won lati ma mu yin larada lori eto Ojumo ire. Loteyi, atabatubu ati olori kemi di onilu ti won si korin si…. E wo won bi won se n lu ilu gangan… Nje eyin lero pe won mo gangan lu to bayiii?

E TUN LE KA: E Gbo Orin Ti Kunle-Trinity Ko Pelu Atabatubu