Skip to content

Emi O Ko Orin Bu K cee O – Harrysong

Harrysong ati Kcee pinya nigba ti harrysong  kuro ni abe ile orin kcee. Opo eeyan lo si n so wipe ija ti o wa laarin awon olorin meji yi o ti pari sugbon harrysong ti jade lati so wipe yato si gbogbo nkan ti awon eyan n so wipe oun ko orin bu ninu orin titun “arabanko” iro ni o. O fi eleyi di mimo nibi ayeye meets media nibi ti o titun siwaju wipe awon eyan kan n fee loju ni … ‘If you have listened to some of my songs, you would notice that they have stories. I use my songs to tell stories’.

E TUN LE KA: Ewon Egbere Ni Fun Ara ati Ore Eni To N Se Piracy-NFVCB

Harrysong tun so siwaju wipe ‘I think so far, the deepest song I have sung is Reggae Blues. The truth is that Reggae Blues was meant to be the kind of song that would make you just sit down and think about your life but we turned it into a song that would make you dance and forget about your sorrows. In the chorus I said, ‘Even your boo has a boo’. Is that good news? My new song, Arabanko is not a diss song. It is just a feel good song from a deep mind. It is just a happy song.