Skip to content

Campus Gists: Akeko To Ngbe Igbe Aye Loko Laya Ni Ile Iwe | Miliki Express

Ki lo nsele ni igbe aiye Awon Akeko Wa, A O Ma Soro Loni Nipa Awon Akeko To Gbe Igbe Aye Loko Laya Ni Ile Iwe.

 

Kini Awon Ewu To Wa Nibe? E Ma Be Eto Lo