OHUN TI AISI IDAMORAN LAARIN LOKOLAYA MA N FA NINU IGBEYAWO

    OHUN TI AISI IDAMORAN LAARIN LOKOLAYA MA N FA NINU IGBEYAWO

    IGgbeyawo gba opo suuru ati ife ki o le toro ki osi le fi pe. opo igbeyawo lo ti fi ori shopan laipe ojo nipati pe oko tabi iyawo o ni suuru tabi won o se nkan kan tabi meji ti o ye ki won se la si ko ti o ye. idamoran laarin loko laya se o da? Ibeere yii ni alejo wa ati atokun wa jo jiroro le lori eto Bosenlo ti on soro nipa ibalopo laarin eniyan…. E ba wa ka lo…..

    E TUN LE KA:Kini ki n se: Iya Oko Mi O Je Kin Gbadun Tori Mo Ti Bimo Ri

    E TUN LE WO:

    Leave a Reply