Skip to content

Ayeye Ojo Ibi Adesua, Oun Ati Banky W Fi Ife Han Si Ara Won Lori Miliki Express Pelu Ayodeji

NI Ayeye ojo ibi Adesua Etomi, iyen iyawo Banky W, Ni awon mejeeji ti fi ife han si ara won ti won si fi oro didun ye ara won si.

 

E tele Atokun Wa, Ayodeji bi O ti fun yin ni Iroyin naa Lekun rere