Skip to content

Ayeye Adoka Home, Ile Itoju Fun Awon Akanda Eda

Ayeye Adoka Home, Ile Itoju Fun Awon Akanda Eda

Ni ori eto Eji Owuro, Atokun wa, Babajide Morounfolu soro nipa Adoka Home, ti o je ile itoju fun awon akanda eda.

Ewo fanran yii lati mo pupa nipa Adoka Home:

YouTube player