Skip to content

Awon Eso Aabo Ti Gbe Oko Ti O Baje Kuro Loju Popo | Iroyin Lori Orisun

Awon Eso Aabo Ti Gbe Oko Ti O Baje Kuro Loju Popo, Leyin Ti awon Eniyan Ti gbe oro naa jade wipe oko naa nfa sunkere fakere oko lagbegbe won.