Skip to content

Awon Awako Ati Ero Ni Ojuna Eko SI Abeokuta Kominu Lori Ipo Ti Ojuna Sango Si Abulegba Wa

Ni Ojuno Eko si Abeokuta, Awon Awako ati ero ti gba oju ona naa ti n kominu lori ipo ti oju ona naa wa

 

ekunrere iroyin naa re