Skip to content

Awiye To Da Lori Ijamba Ina | Iroyin Lori Orisun

 

Ina je oun ti o mba dukia je, o si le so oloro di edun arinle, E wo awiye eyi ti a se lori ina.