Skip to content

Akeko Ile Saudi Arabia Gba Awon Musulumi L’amoran | Iroyin Lori Orisun

Awon Akeko Ile Saudi Arabia ti Gba awon musulumi lagbaye lamoran lori bi won o ti se gbe ni asiko ramadan ti o nbo yii.

 

Ekunrere Iroyin Naa Re