Skip to content

Aare OnaKakanfo Ba Awon Omode Soro Lati Je Olododo Ninu Ohun Gbogbo

Aare Onakakanfo Ile Yoruba “Gani¬† Adams” Ba Awon Omode Soro lati je olododo ninu ohun gbogbo ti won nse, O si ba awon Obi Soro lati maa Se Itoju Awon Omo. Iroyin Lekunrere Ree