Skip to content

9ice Gbe Orin Meji Jade Leekana; Basiri Mi ati Allow

Olorin ti o ko orin “Living Things”, Abolore Akande ti gbogbo wa mo si 9ice ti gbe orin tuntun eemi jade pelu oun re ti gbogbo aye n feran, awon orin naa ni Basiri Mi ati Allow.

Awon orin naa ti jade si gbogbo ero abanidore kakaari agbalaaye. Aseorin (producer) Tonywhy ni o po Basiri Mi  po ti Aseorin (producer) Olumix po Allow po.

Music Plus:

 

9ice-basiri-mi-orisun

Basiri Mi: http://mpjamz.com/x/8daac0369 

http://mpjamz.com/s/26f0d4a01

 

9ice-allow-orisun

Allow: http://mpjamz.com/s/2e5945794