Awon Eniyan Fehonuhan Tako Alekun Owo Epo Petrol

Awon eniyan ti n fehonuhan lati tako alekun owo epo petrol eyi ti ijoba se se.

 

Kini eyin ro nipa re?

 

Subscribe To Our Youtube

FI KAN ESI

Please enter your comment!
Please enter your name here